صفحه اصلی | پست الکترونیک | العربیه | انگلیسی

شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

 

 

 

 

 

پيدايش:  ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۷

 1387  1388 1389 1390
1391 1392 1393 1394
1395 1396 1397 1398
1399 1400    

دلايل شکل گيري: 

گرچه در سال هاي اخير در دانشگاه علوم پزشكي مشهد فعاليت هاي موثري براي ارتقاي امكانات، تجهيزات، منابع اطلاعاتي و نيروي انساني كتابخانه هاي دانشكده اي و بيمارستاني انجام شده، 

اما برپايه دلايل زير شوراي تخصصي و سياستگذاري كتابخانه هاي دانشگاه شكل گرفت:

  • زماني كتابخانه هاي دانشگاه تنها مخزني براي نگهداري مجموعه كتب بود و در فرايند آموزش و پژوهش نقشي حاشيه اي داشتند.
  • تغييرديدگاه مسئولين، پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان دانشگاه نسبت به كتابخانه و كتابدار به عنوان جايگاهي فعال و موثر در آموزش و پژوهش بر پايه توسعه شبكه هاي اطلاع رساني و فناوري اطلاعات
  • تاكيد مسئولين محترم مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي بر:
  • لزوم تحول نقش سنتي كتابخانه ها و کتابداران دانشگاههاي علوم پزشکي کشور
  • نقش انکارناپذیر کتابخانه‏های دانشگاههاي علوم پزشکی در ارائه اطلاعات و خدمات به اساتید و پژوهشگران حوزه بهداشت و سلامت جامعه
  • ارتقاء کيفي خدمات کتابخانه ها (استانداردسازي در کتابخانه هاي علوم پزشکي) بر پايه اصول مديريت دانش

هدف عمده  از تشکیل "شورای تخصصی و سیاستگذاری کتابخانه های دانشگاه"  این است که به کل کتابخانه های دانشگاه به عنوان یک واحد یا سازمان نگریسته شود. یعنی اجزای آن یعنی 15 کتابخانه دانشگاه به طور هماهنگ در راستای یک هدف فعالیت نموده و ارتباطی منطقی با یکدیگر و در خدمت به مراجعین داشته باشند.

در راستای هدف های دانشگاه و با توجه به تغییرات پرشتاب در علم و فناوری،  مهمترین هدف این شورا، تامین نیازهای اطلاعاتی جامعه دانشگاهی و فراهم نمودن زمینه لازم برای دسترسی و استفاده از اطلاعات به هر شکل و در هرجایی که وجود دارد می باشد. به عبارتی دیگر هدف اصلی برداشتن فاصله های فیزیکی و زمانی در دسترسی به اطلاعات و ارائه خدمات به استفاده کنندگان بالقوه و بالفعل دانشگاه است.