صفحه اصلی | پست الکترونیک | العربیه | انگلیسی

 
پيدايش:  ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۷
دلايل شکل گيري:
زماني كتابخانه هاي دانشگاه تنها مخزني براي نگهداري مجموعه كتب بود و در فرايند آموزش و پژوهش نقشي حاشيه اي داشتند.
 
تغييرديدگاه مسئولين، پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان دانشگاه نسبت به كتابخانه و كتابدار به عنوان جايگاهي فعال و موثر در آموزش و پژوهش بر پايه توسعه شبكه هاي اطلاع رساني و فناوري اطلاعات
 
تاكيد مسئولين محترم مرکز توسعه اطلاعات و انتشارات علمي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي برلزوم تغييرنقش سنتي كتابخانه ها و کتابداران و تاکيد برمقوله کتابدار باليني
 
ارتقاء کيفي خدمات کتابخانه ها (استانداردسازي در کتابخانه هاي علوم پزشکي) بر پايه اصول مديريت دانش

 گزارش شورای تخصصی سال  ۱۳۹۳                      Related image                 گزارش شوراي تخصصي سال 1394 Related image  
گزارش شورای تخصصی سال  ۱۳۹۲  Related image گزارش شوراي تخصصي سال  1395 Related image
گزارش شوراي تخصصي سال  ۱۳۹۱  Related image گزارش شوراي تخصصي سال 1396  
گزارش شوراي تخصصي سال  ۱۳۹۰  Related image گزارش شورای تخصصی سال 1397  

گزارش شوراي تخصصي سال   ۱۳۸۹

Related image