صفحه اصلی | پست الکترونیک | العربیه | انگلیسی

تور مجازی

معرفي ما

در راستاي اهداف آموزشي و پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و تجهيز دانشگاه به جديدترين منابع و دستاوردهاي علمي،  كتابخانه مركزي دانشگاه در شهريور ماه سال 1387 همزمان با هفته دولت، در مكان دانشكده پزشكي سابق و دانشكده بهداشت فعلي،  رسما" راه اندازي شد. پيش از آن برخي از فعاليت هاي متمركز كتابخانه هاي دانشگاه  در كتابخانه دانشكده پزشكي انجام مي گرفت.
هم اکنون "مديريت اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي" دانشگاه در محل کتابخانه مرکزي مستقر است که در راستاي اهداف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فعاليت مي کند. زيرمجموعه هاي اين مديريت عبارتند از: واحد علم سنجي؛ کتابخانه مرکزي و تامين منابع اطلاعاتي، واحد مجلات علمي و پژوهشي دانشگاه، واحد کتب و انتشارات دانشگاه
خدمات تخصصي
مديريت و نظارت بر امور تخصصي شانزده (16)  كتابخانه دانشكده اي/ بيمارستاني/ پژوهشكده  دانشگاه
تلاش و نظارت بر بكارگيري نيروي انساني متخصص در كليه كتابخانه هاي دانشگاه
مديريت و نظارت بر نرم افزار جامع كتابداري تحت وب دانشگاه
فهرستنويسي، رده بندي و آماده سازي مجموعه كتابهاي فارسي و لاتين موجود در كتابخانه هاي دانشگاه
ايجاد و روزآمدسازي  پايگاههاي اطلاعاتي كتب، مجلات، پايان نامه ها
مديريت و هماهنگي در برگزاري مستمر "شوراي تخصصي و سياستگذاري كتابخانه هاي دانشگاه" و پيگيري مصوبه هاي آن شورا. 
برگزاري مستمر كلاسها و كارگاههاي آموزشي اطلاع يابي و منابع الكترونيك براي اعضاي هيات علمي و دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاه در جهت توليد علم اصلاح و ارتقاء
آيين نامه جامع امانت و گردش مواد كتابخانه هاي دانشگاه به منظور يكسان سازي مقررات در سطح دانشگاه؛
ارائه خدمات مشاوره در زمينه استانداردسازي كتابخانه هاي دانشگاه در زمينه هاي فيزيكي، وسايل و تجهيزات.
تهيه محتوا و روزآمد سازي وب سايت كتابخانه مركزي و کتابخانه ديجيتال
دکتر عبدالرسول رنگرزی
مدير اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي
تلفن:38513400
پست الکترونیک :RangraziR@mums.ac.ir
پروانه مديراماني
کتابخانه مرکزي و علم سنجي
مديريت اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي
تلفن:38513400
پست الکترونیک :modiramanip@mums.ac.ir
حميده حاجي اميري
کتابخانه مرکزي و علم سنجي
مديريت اطلاع رساني پزشکي و منابع علمي
تلفن :38513400
پست الکترونیک :@mums.ac.ir
مريم حائري صالح
کتابخانه مرکزي و علم سنجي
تلفن :38513400
پست الکترونیک :HaeriM1@mums.ac.ir
مريم قلي نيا عدالتي
کتابخانه مرکزي و علم سنجي
تلفن :38513400
پست الکترونیک :GholiniaEM1@mums.ac.ir