صفحه اصلی | پست الکترونیک | العربیه | انگلیسی

کتابخانه مرکزی

 

اپلیکیشن رایگان، جدید، کارآمد و مبتنی بر شواهد  برای  پزشکان، پرستارها و سایر ارائه دهندگان مراقبت های پزشکی و بهداشتی در همان لحظه تشخیص و درمان و مراقبت.

https://pubmedhh.nlm.nih.gov/index.html

 

  • قابل دسترس درiPhone and iPadAndroid

این ابزار جدید به کادر درمان و پژوهشگران حوزه پزشکی اجازه می دهد که از طریق گوشی ها و تبلت  خود بلادرنگ و ساده در پایگاه اطلاعاتی پاب مد جستجو کنند

و حتی به متن کامل بسیاری از مقالات دسترسی یابند. از بخش های جذاب و کاربردی  PubMed4Hh می توان موارد زیر را برشمرد:

PICO search


askMEDLINE


Consensus Abstracts for PICO


Consensus Abstracts for askMEDLINE

 

     Search MEDLINE/PubMed
    

Read Journal Abstracts